Kiedy wykonać odwierty geologicznych?

Zwykło się mawiać, że każdy mężczyzna powinien w swoim życiu samodzielnie postawić dom. Rzeczywistość bywa jednak przewrotna, a niektóre ze starych porzekadeł nie znajdują w niej umocowania. Budowa dom to skomplikowany proces wymagający zastosowania specjalistycznych metod, a także zaangażowania wielu osób trzecich – nie ma w zasadzie mowy o tym, żeby ktoś własnymi rękami, bez żadnej pomocy postawił solidny, służący wielu pokoleniom budynek.

Odwierty a badanie gleby

odwierty geologiczneZanim wyleje się pierwsze fundamenty, trzeba dokonać swoistego rekonesansu. Pierwszą sprawą jest znalezienie odpowiedniej działki – jej wybór determinuje kilka czynników. Poza lokalizacją i ceną należy się kierować przydatnością terenu pod budowę. O tym, czy dana działka nadaje się do stawiania na niej domu, decydują wyniki badań geologicznych, wykonanie których należy zlecić specjalizującej się w tej materii firmie. Profesjonalne odwierty geologiczne rzucają światło na to, z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia, jak rozkładają się jej warstwy oraz gdzie umiejscowione są ukryte pod powierzchnią ziemi zbiorniki wodne. W zależności od tego, na uzyskaniu jakich informacji nam zależy, odwiertów można dokonać ręcznie (na głębokość do sześciu metrów lub – opcjonalnie – nieco głębiej) lub przy użyciu specjalistycznych maszyn, dokonujących odwiertów na głębokość nawet kilkudziesięciu metrów. Dzięki nowoczesnej technologii możliwy jest makroskopowy opis gruntu, a także wydobycie próbek, które trafiają do laboratorium – wszystko odbywa się bez naruszenia struktury terenu działki.

odwierty geologiczneZ wyników badań wyciągnąć można informacje na temat tego, jakie fundamenty należy wylać, a także jakiej wielkości budynek możemy postawić – są to informacje niezbędne dla architekta, który ma za zadanie przedstawić projekt budowy. Geotesty informują również o stopniu agresywności wód gruntowych, które mogą mieć wpływ na konstrukcję budynku, pozwalają ponadto ustalić skład chemiczny wody obecnej w gruncie oraz jej przydatność do spożycia. To niezwykle cenne informacje dla tych, którzy planują dokonać odwiertu w celu budowy studni głębinowej, która w przyszłości będzie zasilała domostwo. Jeśli badania laboratoryjne wykażą, że woda nie jest zanieczyszczona, domownicy będą mogli pić ją bezpośrednio z kranu, bez konieczności montowania specjalistycznych filtrów (choć w niektórych przypadkach są one wskazane).

Warunki hydrologiczne bywają często elementem decydującym o wyborze danej działki lub nie. Budowa domu jednorodzinnego nie wymaga najczęściej uzyskania zgody z urzędu, jednak odwiertu geologicznego warto dokonać czasem wyłącznie dla własnej satysfakcji.