Budowa studni głębinowej w świetle przepisów prawnych

Woda jest dobrem, bez którego życie na świecie nie istniałoby. Dlatego dostęp do wody jest standardem w każdym budynku mieszkalnym. Jeśli teren, na którym położony jest nasz dom, nie ma dostępu do instalacji wodno- kanalizacyjnej, koniecznością staje się wybudowanie studni głębinowej, a więc stworzenie własnego dostępu do wody.

Studnie a regulacje prawne

studnie głębinoweJak każda inwestycja budowlana, tak i studnie głębinowe, podlegają określonym regulacjom prawnym. W przypadku budowy studni mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górskiego. Przepisy prawa budowlanego precyzują miejsce odwiertu i jego odległość od granicy działki. Pozostałe dwa akty prawne porządkują kwestię formalności związanych z rozpoczęciem prac. To głębokość i wydajność studni przesądza o tym, czy jej kopanie wymaga zezwolenia. Studnia o głębokości do 30m i wydajności do 5 metrów sześciennych na dobę wymaga jedynie zgłoszenia. Studnie, które mają większą głębokość, albo cechują się większą wydajnością, wymagają już uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na ich odwiert. W celu zdobycia go, wypełniamy specjalny wniosek na budowę studni głębinowej, do którego dołączamy dokumentację geologiczną, a także rysunki pokazujące lokalizację studni na działce oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Budowa studni musi współgrać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

studnie głębinoweNiektóre organy administracyjne wymagają dodatkowych dokumentów, wynikających z prawa miejscowego, dlatego zanim złożymy wniosek na budowę studni głębinowej, warto zebrać informacje o wszystkich wymogach formalno- prawnych w odpowiednich urzędach. Cena budowy studni jest uzależniona od warunków gruntowno- wodnych, panujących na działce. Najmniej zapłacimy wtedy, gdy warstwa wodonośna będzie znajdowała się płytko pod powierzchnią ziemi, a jej wydajność i jakość wody są dobre. Cena wzrasta wraz ze wzrostem głębokości, na której jest warstwa wodonośna, a także wraz ze spadkiem jej wydajności. Dlatego koszt studni głębinowej zależy od wielu czynników, nieoczywistych na pierwszy rzut oka. Największym błędem, jaki można popełnić w przypadku budowy studni głębinowej, jest zignorowanie danych geofizycznych i wybranie niewłaściwego obszaru działania.

Jeśli chcemy, aby inwestycja w studnię głębinową okazała się bezpieczna, warto zlecić przed jej budową badania geofizyczne. Dają one informacje o budowie geologicznej podłoża i określają warunki hydrogeologiczne. Koszt takich badań zamyka się w kwocie kilkuset złotych.