Badania diagnostyczne maszyn

Diagnostyka maszyn i urządzeń jest sprawą, której nie należy bagatelizować. Pozwala ona bowiem na wczesne wykrycie usterek oraz awarii – dzięki czemu szybko można zapobiec pogłębianiu się problemu. Istnieją różne metody diagnostyki technicznej, wśród których wymienić można tribodiagnostykę oraz wibrodiagnostykę, jak też parę innych. Pierwsza z wymienionych bierze pod uwagę stan smaru zastosowanego w maszynie.

Na czym polega wibrodiagnostyka maszyn

wibrodiagnostyka maszynOkreśla się poziom jego degradacji, na bazie smaru można też wskazać, czy zaistniało jakieś uszkodzenie w eksploatowanej maszynie. O wiele częściej wykorzystuje się jednak wibrodiagnostykę, ponieważ jest ona naprawdę skuteczna. Za pomocą specjalistycznych urządzeń określa się rodzaj wibracji urządzenia – a właściwie konkretne parametry drgań, takie jak prędkość wibracji, przyspieszenie oraz odchylenie. Jeżeli parametry te różnią się od tych, jakie miała maszyna przy pierwszym włączeniu, oznaczać to może, że teraz maszyna chodzi nieprawidłowo, a więc że prawdopodobnie uległa jakiejś usterki i awarii. Konkretne opracowanie sygnału wibracyjnego i zaanalizowanie go pozwala na wykrycie problemu. Wibrodiagnostyka maszyn jest popularną metodą ze względu na to, że jest dosyć prosta.

wibrodiagnostyka maszynTym specjalistycznym urządzeniem, które się stosuje, jest akcelerometr, Ale można stosować różne metody tej wibrodiagnostyki, są to na przykład metody SEE – skrót ten rozwinąć możemy jako Spectral Emitted Energy, a więc metody wysokoczęstotliwościowe. Dlaczego wibrodiagnostyka maszyn jest skuteczna? To proste – każde urządzenie, które pracuje, opiera się na jakimś ruchu – może to być ruch obrotowy, posuwisty lub jakikolwiek inny, a każdy z tych ruchów wywołuje wibracje. Jeżeli przez długi okres czasu maszyna wydawała te same dźwięki – tj. taką samą głośność wibracji, takie same powtórzenia poszczególnych dźwięków – to z pewnością naturalny chód maszyny. Jeśli z kolei usłyszymy jakąś zmianę – na przykład to, że stukania stały się o wiele szybsze, może to oznaczać zaistnienie problemu. I właśnie wibrodiagnostyka pozwala ten problem wykryć. Ale oprócz wibrodiagnostyki i wspomnianej wcześniej tribodiagnostyki mamy do czynienia także z innymi rodzajami badań.

Warto wspomnieć na przykład o elektrodiagnostyce, która pozwala na zidentyfikowanie awarii poprzez określenie przepływu prądu elektrycznego czy wartości rezystancji. Dzięki szerokiemu wyborowi metod diagnostyki, możemy wybrać takie badanie, które najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji i przyniesie dokładne wyniki wskazujące na obecność usterki czy awarii.