Automatyka w przemyśle górniczym

Górnictwo w Polsce wcale nie podupada, ponieważ węgiel jest jednym z podstawowych paliw wykorzystywanych w sieciach energetycznych. Prądu potrzebujemy nieustannie, dlatego i wydobycie węgla stoi cały czas na najwyższym poziomie. Aby jednak usprawnić ten proces i równocześnie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, warto do przemysłu górniczego wprowadzać coraz bardziej rozbudowane układy automatyki.

Automatyka usprawnia pracę

układy automatyki Chodzi o to, aby maszyny górnicze były wyposażane w szereg ważnych czujników, dzięki którym będzie można wykryć zawczasu nie tylko zagrożenie wybuchem metanu, ale również pożarem engogenicznym. Takie czujniki pozwalają szybko powiadomić o wdarciu się wody do kopalni czy o osunięciu się skał, dzięki czemu ludzie mogą błyskawicznie reagować. Bez wątpienia układy automatyki w przemyśle górniczym są bardzo ważną kwestią, której nie należy zaniedbywać. Komputeryzacja maszyn jest istotna także z wielu innych powodów. Z racji tego, iż życie ludzkie jest dla każdego wartością najwyższą, coraz więcej myśli się o automatyzacji maszyn do tego stopnia, aby wykonywały one zamiast ludzi prace niebezpieczne jak właśnie wydobycie węgla. Zastosowanie automatyki i sztucznej inteligencji w górnictwie z pewnością przyniesie wiele korzyści.

układy automatyki Po pierwsze, takie maszyny nie są zaprogramowane na wykonywanie jednego zadania, tylko dzięki zastosowanym algorytmom potrafią się uczyć. Nazywa się to uczeniem maszynowym, a oznacza to, iż programy nie tylko zbierają dane, ale też potrafią je analizować, wyciągają wnioski i wdrażają nowe rozwiązania. Maszyna taka, kontrolując dane przychodzące z czujników, będzie wiedziała, czy dalsza praca jest bezpieczna czy może lepiej jest zaniechać dalszych działań i powiadomi o tym człowieka. Automatyzacja procesów wydobywczych może polegać między innymi na przygotowaniu maszyn, które poprzez zdalne sterowanie będą mogły drążyć wyrobiska korytarzowe. Operator maszyny będzie znajdował się jednak w bezpiecznym miejscu, w którym nic nie będzie mu groziło. Również systemy transportowe do przenoszenia węgla powinny być zautomatyzowane, co zdecydowanie usprawni logistykę i skróci czas wykonywania tego zadania.

Z racji tego, iż co jakiś czas słyszymy o kolejnych katastrofach w kopalniach, warto podjąć się zaprojektowania dobrego, kompleksowego układu automatyki dla przemysłu górniczego, dzięki któremu takie sytuacje zdarzałyby się jeśli nie wcale, to z całą pewnością o wiele rzadziej. Z pewnością przyniosłoby to duże korzyści dla tej gałęzi przemysłu, co wiązałoby się z większym wydobyciem węgla bez utraty siły roboczej.